** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Aluminiul - proprietăți chimice

 

Aluminiul este situat înaintea hidrogenului în seria reactivității metalelor, fiind trivalent. Reactivitatea sa crește dacă este folosit sub formă de pilitură.

 

♦ Reacția cu nemetalele

 

2 Al + 3 Cl2→ 2 AlCl3

clorură de aluminiu
   
4 Al + 3 O2→ 2 Al2O3 oxid de aluminiu
   
2 Al + 3 S →Al2S3 sulfură de aluminiu

 

♦ Reacția cu apa

Aluminiul reacționează cu apă cu degajare de hidrogen doar amalgamat (aliat cu Hg) și la cald. Aluminiul pur se pasivează în apă prin acoperirea cu o peliculă rezistentă de Al2O3.

2 Al + 6 H2O → 2 Al(OH)3 + 3 H2

hidroxid de aluminiu

 

♦ Reacția cu acizii

Aluminiu substituie hidrogenul din hidracizi și oxoacizi, dar se pasivează în prezența acidului azotic indiferent de concentrația soluției.

2 Al + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3 H2

clorură de aluminiu
   
2 Al + 3 H2SO4 → Al2(SO4)3+ 3 H2 sulfat de aluminiu
   
Al + HNO3→ pasivare  

 

♦ Reacția cu oxizii sau sărurile metalelor mai puțin active

Aluminiul poate înlociu din săruri și oxizi toate metalele situate după el în seria reactivității metalelor.

 

2 Al + 3 CuSO4 → 3 Cu + Al2(SO4)3

sulfat de cupru

sulfat de aluminiu

Al + Fe2O3 → Fe ↓ + Al2O3

oxid de fier (III)

oxid de aluminiu

 

♦ Reacția cu bazele

Aluminiul reacționează cu soluția apoasă de hidroxid de sodiu, formând tetrahidroxialuminatul de sodiu:

 

2 Al + 2 NaOH + 6 H2O → 2 Na[Al(OH)4] + 3 H2

 

tetrahidroxialuminatul de sodiu