** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Azotați

 

1. Structura

♦ Sunt săruri neutre, cu formula generală Me(NO3)n ce conțin ionul monovalent NO3- provenite de la acidul azotic (HNO3).

♦ Sunt compuși ionici.

 

2. Stare naturală

♦ Se găsesc în zăcăminte: salpetru de Chile (NaNO3), salpetru de India (KNO3);

 

3. Obținere

♦ Reacția acidului azotic cu

⇒ metale

2 HNO3 (diluat) + Zn Zn(NO3)2 + H2 metale puternic electropozitive
8 HNO3+ 3 Cu 3 Cu(NO3)2 + 4 H2O + 2 NO metale cu reactivitate scăzută

⇒ oxizii bazici

2 HNO3 + CuO Cu(NO3)2 + H2O

⇒ bazele

HNO3 + NaOH NaNO3 + H2O azotat de sodiu

⇒ sărurile acizilor mai slabi (acetați, carbonați)

2 HNO3 + Na2CO3 2 NaNO3 + H2O + CO2
HNO3 + (CH3COO)2Cu Cu(NO3)2 + 2 CH3COOH

 

4. Proprietăți fizice

♦ Sunt solide cristalizate.

♦ Sunt solubili în apă.

 

5. Proprietăți chimice

♦ Reacția cu acizii

2 NaNO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2 HNO3  

 

♦ Reacția de descompunere termică.

2 KNO3 2 KNO2 + O2  
2 Ba(NO3)2 2 BaO + 4 NO2+ O2  
2 AgNO3 2 AgNO2 + O2  

 

♦ Reacții de precipitare Unii azotații reacționează cu alte săruri solubile cu formare de precipitate:

AgNO3 + KCl → KNO3 + 2 AgCl clorură de argint - precipitat alb
AgNO3 + KBrKNO3 + 2 AgBr clorură de argint - precipitat alb-gălbui
AgNO3 + KIKNO3 + 2 AgI clorură de argint - precipitat galben

Reacția este folosită pentru identificarea halogenurilor (a ionilor Cl-, Br-, I-).

 

6. Utilizări

îngrășăminte chimice;

sinteza de explozibili;

în laborator;

în industria chimică.