** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Săruri de amoniu

 

1. Structura

♦ Sunt săruri cu formula generală (NH4)nA ce conțin ionul monovalent NH4+ , unde A este un radical acid, care va da caracterul neutru sau acid al acestor săruri.

♦ Sunt compuși ionici.

 

2. Stare naturală

♦ Se găsesc în zăcăminte: țipirig (NH4Cl);

 

3. Obținere

♦ Reacția amoniacului gazos cu acizii

NH3 + HCl NH4Cl clorură de amoniu
NH3 + HNO3 NH4NO3 azotat de amoniu
2 NH3 + H2SO4(NH4)2SO4 sulfat de amoniu

 

♦ Reacția soluției de amoniac (NH4OH) cu acizii

NH4OH + HCl NH4Cl + H2O clorură de amoniu
NH4OH + HNO3 NH4NO3 + H2O azotat de amoniu
2 NH4OH + H2SO4 (NH4)2SO4 + H2O sulfat de amoniu

 

♦ Reacția unor săruri de amoniu cu acizii

2 NH4Cl + H2SO4 (NH4)2SO4 + 2 HCl  

 

4. Proprietăți fizice

♦ Sunt solide cristalizate albe sau incolore.

♦ Sunt solubile în apă.

 

5. Proprietăți chimice

♦ Reacția cu acizii

2 NH4Cl + H2SO4 (NH4)2SO4 + 2 HCl  

 

♦ Reacția de descompunere

NH4Cl NH3+ HCl  
NH4NO3 N2O+ 2 H2O la 170 0C
NH4NO3 HNO3 + NH3 la 300 0C
2 NH4NO3 N2+ 2 NO + 4 H2O la 400 0C
2 NH4NO3 2 N2+ O2 + 2 H2O amorsare cu capsă, descompunere explozivă
(NH4)2CO3 2 NH3+ CO2 + H2O(vapori)  

 

♦ Reacția cu bazele alcaline

NH4Cl + NaOH NH3+ NaCl + H2O  

Reacția este folosită pentru identificarea sărurilor de amoniu.

 

♦ Reacția cu alte săruri

(NH4)2SO4 + BaCl2BaSO4+ 2 NH4Cl  
NH4Cl + AgNO3 AgCl↓+NH4NO3  

 

6. Utilizări

NH4Cl (țipirig) - spoit și lipit vase de metal, pile electrice, decapant, îngrășăminte;

(NH4)2SO4 - fabricarea drojdiei de bere, baterii electrice, ignifugant, obținerea băuturilor fermentate, îngrășăminte;

NH4NO3 - fabricarea unor insecticide, îngrășăminte, a gazului ilariant, în amestecuri răcitoare;

(NH4)2CO3- fabricarea mingiilor de cauciuc, îngrășăminte, spălarea lânii, praf de copt.