** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Cuprul - proprietăți chimice

 

Cuprul este situat după hidrogen în seria reactivității metalelor, fiind mono- și divalent.

 

♦ Reacția cu nemetalele

Clorul oxidează cuprul la valența II, iar cu oxigenul și sulful, cuprul poate forma compuși cu valența I sau II, în funcție de temperatura la care are loc reacția.

Cu + Cl2→ CuCl2

clorură de cupru (II)
   
4 Cu + O2→ 2 Cu2O oxid de cupru (I), t0 > 200 0C
   
2 Cu + O2→ 2 CuO oxid de cupru (II), t0 < 200 0C
   
2 Cu + S →Cu2S sulfură de cupru (I), t0 < 250 0C
   
Cu + S →CuS sulfură de cupru (II), t0 > 250 0C

 

♦ Reacția cu apa

Cuprul nu reacționează cu apa!

 

♦ Reacția cu acizii

Cuprul nu reacționează cu hidracizii!.

Cuprul reacționează cu acidul azotic sau cu soluțiile concentrate de acid sulfuric, la încălzire, fără a substitui hidrogenul. Reacția decurge practic în două etape: reacția cuprului cu acidul cu formare de oxid și apă, urmată de transformarea oxidului în săruri:

Cu + H2SO4 → CuO + SO2↑ + H2O   (obținerea oxidului)
CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O   (obținerea sării)
Cu + 2 H2SO4 → CuSO4+ SO2↑ + 2 H2O   (reacția globală)

 

3 Cu + 2 HNO3 → 3 CuO + 2 NO↑ + H2O   (obținerea oxidului)
3 CuO + 6 HNO3→ 3 Cu(NO3)2 + 3 H2O   (obținerea sării)
3 Cu + 8 HNO3→ 3 Cu(NO3)2 + 2 NO↑ + 4 H2O   (reacția globală)

Monoxidul de azot rezultat se oxidează la dioxid de azot:

2 NO + O2 → 2 NO2

 

♦ Reacția cu oxizii sau sărurile metalelor mai puțin active

Cuprul poate înlociu din săruri și oxizi toate metalele situate după el în seria reactivității metalelor.

 

Cu + 2 AgNO3 → 2 Ag↓ + Cu(NO3)2

azotat de argint

azotat de cupru (II)

Cu + HgO → Hg↑ + CuO
oxid de mercur (II)

oxid de cupru (II)

 

♦ Reacția cu aerul umed (coclirea)

Cuprul lăsat în aer umed, coclește:

 

2 Cu + CO2 + H2O + O2 → CuCO3• Cu(OH)2

 

carbonat bazic de cupru

(cocleală) - toxică

Vasele de cupru se protejează împotriva coclirii prin acoperirea cu un strat de Sn, procedeu numit spoire.