** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Sulfați

 

1. Structura

♦ Sunt săruri neutre, cu formula generală Me2(SO4)n ce conțin ionul divalent SO42- sau săruri acide, cu formula generală Me(HSO4)n ce conțin ionul monovalent HSO4- provenite de la acidul sulfuric (H2SO4).

♦ Sunt compuși ionici.

 

2. Stare naturală

♦ Se găsesc în zăcăminte, sub formă de cristalohidrați:

gips (CaSO42H2O), schönita (K2SO4MgSO46H2O), ostacanita (MgSO4Na2SO44H2O), baritina (BaSO4);

♦ În apele minerale se găsește CaSO4

 

3. Obținere

♦ Reacția acidului sulfuric cu

⇒ metale

H2SO4 + Zn ZnSO4 + H2 metale puternic electropozitive
2 H2SO4 + 2 Ag Ag2SO4 + 2 H2O + SO2 metale cu reactivitate scăzută

⇒ oxizii bazici

H2SO4 + CuO CuSO4 + H2O
H2SO4 + PbO PbSO4 + H2O

⇒ bazele

H2SO4 + 2 NaOH Na2SO4 + 2 H2O sulfat de sodiu

⇒ sărurile acizilor mai slabi (acetați)

H2SO4 + 2 NaCl Na2SO4 + 2 HCl↑
H2SO4 + (CH3COO)2Pb → PbSO4 + 2 CH3COOH

 

♦ Sulfații solubili reacționează cu alte săruri solubile cu formare de precipitate:

Na2SO4 + BaCl2Na2SO4 + BaSO4 sulfat de bariu - precipitat alb
Ag2SO4 + 2 KClK2SO4 + 2 AgCl clorură de argint - precipitat alb
Ag2SO4 + 2 KBrK2SO4 + 2 AgBr clorură de argint - precipitat alb-gălbui
Ag2SO4 + 2 KIK2SO4 + 2 AgI clorură de argint - precipitat galben

 

♦ Oxidarea sulfiților sau a sulfurilor

2 Na2SO3 + O2 2 Na2SO4  
CuS + 2 O2 CuSO4  
PbS + 4 H2O2 PbSO4+ 4 H2O  

 

4. Proprietăți fizice

♦ Sunt solide cristalizate.

♦ Sunt solubili în apă cu excepția CaSO4, BaSO4, PbSO4.

 

5. Proprietăți chimice

♦ Reacționează cu acidul sulfuric, cu formare de sulfați acizi.

Na2SO4 + H2SO4 2 NaHSO4  

 

♦ Reacția de descompunere termică. Sulfații metalelor alcalino-pământoase se descompun la încălzire

CaSO4 CaO + SO3  

 

♦ Reacția cu metale

CuSO4 + Fe FeSO4 + Cu
3 FeSO4 + 2 Al Al2(SO4)3 + 3 Fe

 

♦ Reacția cu bazele.

CuSO4 + 2 NaOH Na2SO4 + Cu(OH)2  

 

♦Sulfații solubile reacționează cu alte săruri solubile cu formare de precipitate:

CaSO4 + BaCl2CaCl2 + BaSO4 sulfat de bariu - precipitat alb

Reacția este folosită pentru identificarea sulfaților (a ionilor SO42-).

 

6. Utilizări

CuSO45H2O (piatra vânătă) în agricultură;

MgSO4 și BaSO4 în medicină;

CaSO4 în construcții.