** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Acizi - proprietăți chimice

 

1. Acţiunea asupra indicatorilor acido-bazici

La dizolvare în apă acizii cedează ioni de hidrogen, care împreună cu apa formează ioni hidroniu cu formula H3O+.

În prezenţa acestor ioni indicatorii acido-bazici se colorează diferit decât în prezenţa ionilor hidroxid.

În mediu acid culorile celor mai utilizaţi indicatori sunt:

Indicator
Culoare
turnesol
roşu
metiloranj
roşu
fenolftaleină
incolor

 

2. Reacţia acizilor cu metalele

a. Metalele situate înaintea hidrogenului în seria reactivităţii chimice a metalelor înlocuiesc hidrogenul din acizi, conform schemei generale:

metal + acid → sare + hidrogen

Exemple:

Mg + 2 HCl MgCl2 + H2 clorură de magneziu
H2SO4 + Zn ZnSO4 + H2 sulfat de zinc

 

Observaţii:

♦ Dacă metalul are mai multe valenţe, prin reacţia cu un acid se va obţine sarea în care metalul are valenţa inferioară. (De exemplu Fe formează în reacţie cu HCl FeCl2 şi nu FeCl3 ).

♦ Unele metale în prezenţa unor acizi se acoperă cu un strat protector de oxid sau sare care împiedică acţiunea acidului asupra metalului, fenomen numit pasivare.

 

a. Metalele situate după hidrogen în seria reactivităţii chimice a metalelor nu înlocuiesc hidrogenul din acizi. Unele dintre aceste metale reacţionează cu oxoacizii cu caracter puternic oxidant (H2SO4, HNO3) conform schemei generale:

 

metal + acid → sare + oxid de nemetal + apă

Exemple:

Cu + 2 H2SO4 CuSO4 + 2 H2O + SO2
3 Cu + 8 HNO3 3 Cu(NO3)2 + 4 H2O + 2 NO↑

 

3. Reacţia cu bazele (Reacţia de neutralizare)

Acizii reacţionează cu bazele după schema generală:

acid + bază → sare + apă

Exemple:

H2SO4 + Fe(OH)2 FeSO4 + 2 H2O sulfat de fier
HCl + NaOH NaCl + H2O clorură de sodiu

 

Observaţie: Metalul are în sare aceeaşi valenţă ca şi în bază!

 

4. Reacţia cu oxizii metalici

Acizii reacţionează cu unii oxizi metalici după schema generală:

acid + oxid bazic → sare + apă

Exemple:

H2SO4 + CuO CuSO4 + H2O

2 HCl + Mg MgCl2 + H2O

 

Observaţii:

♦ Metalul are în sare aceeaşi valenţă ca şi în oxid.

Acizii slabi nu reacţionează în anumite condiţii cu oxizii metalici.

 

5. Reacţia cu sărurile acizilor mai slabi

Acizii pot scoate din săruri acizii mai slabi după schema generală:

acid tare + sare a acidului slab → sare a acidului tare + acid slab

Exemple:

2 HCl + CaCO3 CaCl2 + H2CO3 (H2CO3 H2O + CO2↑)
H2SO4 + CuS CuSO4 + H2S↑

 

Observaţii:

♦ Ordinea creşterii tăriei celor mai uzuali acizi este:

H2S < H2CO3 < HNO2 < H3PO4 < H2SO3 < HNO3 < H2SO4 < HCl < HBr < HClO4 < HI

 

Acizii mai puţin volatili concentraţi pot elibera din sărurile lor acizii mai volatili, indiferent de tăria lor:

H2SO4 + 2 NaCl Na2SO4 + 2 HCl↑

 

6. Reacţia de descompunere a unor acizi

Unii oxoacizi slabi nu sunt stabili în stare pură, suferind reacţii de descompunere:

 

H2CO3 H2O + CO2

H2SO3 H2O + SO2