** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Oxigen - metode de obținere

 

a. Electroliza apei acidulată sau alcalinizată

Electroliza este un proces de descompunere a unei substanțe sub acțiunea curentului electric. Apa distilată nu conduce curentul electric, deci nu poate fi supusă electrolizei, motiv pentru care se dizolvă o cantitate mică de acid (apă acidulată) sau bază (apă alcalinizată) rezultând o soluție ce conduce curentul electric.

2 H2O → 2 H2↑ + O2

 

b. Distilarea aerului lichid

Distilarea este un procedeu fizic de separare a substanțelor dintr-un amestec, care are la bază faptul că substanțele din amestec au puncte de fierbere diferite. Oxigenul, care reprezintă 21% din volumul aerului, are p.f.=-183 0C, iar azotul, care reprezintă 78% din volumul aerului, are p.f.=-195,8 0C.

 

c. Descompunerea unor substanțe compuse:

♦ apa oxogenată se descompune în prezența MnO2

2 H2O2 → 2 H2O + O2

♦ oxizii unor metale se descompun la temperatură cu degajare de O2

2 PbO2 → 2 PbO + O2

2 HgO → 2 Hg + O2

♦ unele săruri se descompun la temperatură cu degajare de O2

2 KClO3 → 2 KCl + 3 O2

2 KNO3 → 2 KNO2 + O2

2 KMnO4 →K2MnO4+ MnO2+ O2