** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Cloruri

 

1. Structura

♦ Sunt săruri neutre cu formula generală MeCln provenite de la acidul clorhidric, în care clorul are valența I.

♦ Sunt compuși binari ai clorului cu metalele, cu excepția clorurii de amoniu (NH4Cl).

♦ Sunt compuși ionici cu excepția clorurii de aluminiu (AlCl3) care este un compus covalent.

 

2. Stare naturală

♦ Se găsesc sub formă de zăcăminte:

sare gemă (NaCl), carnalit (KClMgCl26H2O), cainit (KClMgSO43H2O), silvină (KCl);

♦ Unele cloruri se găsesc dizolvate în apele minerale: NaCl, MgCl2.

 

3. Obținere

♦ Sinteza din elemente prin arderea metalelor în clor:

Cl2 + 2 Na → 2 NaCl clorură de sodiu
2 Fe + 3 Cl2 → 2 FeCl3 clorură de fier (III)

 

♦ Reacția acidului clorhidric cu

⇒ metalele puternic electropozitive

2 HCl + Zn ZnCl2+ H2 clorură de zinc
Fe + 2 HCl FeCl2+ H2 clorură de fier (II)

⇒ oxizii bazici

2 HCl + CuO CuCl2+ H2O clorură de cupru
Al2O3 + 6 HCl 2 AlCl3+ 3 H2O clorură de aluminiu

⇒ bazele

HCl + NaOH NaCl + H2O clorură de sodiu

⇒ sărurile acizilor mai slabi (sulfuri, carbonați etc.)

2 HCl + Na2CO3 → 2 NaCl + H2O + CO2
2 HCl + FeS FeCl2 + H2S

 

♦ Clorurile insolubile se pot obține prin reacția clorurlor solubile cu săruri solubile ale metalelor corespunzătoare:

NaCl + AgNO3 NaNO3 + AgCl clorură de argint - precipitat alb

 

4. Proprietăți fizice

♦ Sunt solide cristalizate.

♦ Sunt incolore sau colorate.

♦ Sunt solubile în apă cu excepția AgCl, Cu2Cl2, Hg2Cl2, PbCl2.

♦ Au puncte de topire forte ridicate.

 

5. Proprietăți chimice

♦ Reacționează cu acizii tari, cu degajare de acid clorhidric.

2 NaCl + H2SO4 Na2SO4+ 2 HCl  

 

♦ Clorurile solubile reacționează cu sărurile solubile ale metalelor care formează cloruri insolubile

NaCl + AgNO3 NaNO3 + AgCl clorură de argint - precipitat alb

 

6. Utilizări

♦ NaCl în alimentație (sare de bucătărie), în medicină (ser fiziologic sau soluție perfuzabilă), materie primă în industria chimică.

♦ BaCl2 reactiv în laborator.

♦ CaCl2 reactiv în laborator, dezghețarea străzilor.