** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Baze - metode de obținere

 

Reacţia metalelor foarte active cu apa:

 

2Na + H2O 2 NaOH + H2 hidroxid de sodiu
Mg + 2 H2O Mg(OH)2 + H2 hidroxid de magneziu

 

Reacția oxizilor metalici cu apa:

Oxizii metalelor din grupele 1 şi 2 reacţionează cu apa cu formare de baze.

 

K2O + H2O 2 KOH hidroxid de potasiu
CaO + H2O Ca(OH)2 hidroxid de calciu

 

Industrial, NaOH se obţine prin electroliza soluţiei de NaCl:

 

2 NaCl + 2 H2O 2 NaOH + Cl2 + H2 hidroxid de sodiu

 

Bazele insolubile se pot obţine prin reacția unor săruri solubile cu baze alcaline:

 

FeCl3 + 3 NaOH Fe(OH)3↓ + 3 NaCl hidroxid de fier (III)
ZnCl2 + 2 KOH Zn(OH)2↓ + 2 KCl hidroxid de zinc