** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Acidul clorhidric (HCl)

 

Structură și compoziție

Acidul clorhidric este un hidracid monoprotic. Molecula sa este alcătuită din un atom de Cl și un atom de H legați printr-o legătură covalentă simplă polară.

• Raport atomic: H : Cl = 1 : 1

• Raport de masă: H : Cl = 1 : 35,5

• Compoziția procentuală: 2,74% H; 97,26 % Cl.

 

Stare naturală

Acidul clorhidric se găsește liber în gazele vulcanice și în sucul gastric.

Sub formă de compuși (cloruri), putem enumera clorura de sodiu (NaCl) sub formă de zăcăminte de sare gemă și în apele sărate, clorura de potasiu (KCl) și clorura de magneziu (MgCl2).

 

Metode de obținere

1. În industrie

a. sinteza din elemente

H2 + Cl2 2 HCl  

 

2. În laborator

a. Reacția clorurilor cu acizi tari

H2SO4 + 2 NaCl → H2CO3 + 2 HCl  

 

Proprietăți fizice

• gaz incolor cu miros înțepător;

• mai greu decât aerul;

• foarte solubil în apă (445 L de HCl în 1 L de apă).

 

Proprietăți chimice

1. Acțiunea asupra indicatorilor.

În prezența acidului clorhidric culorile celor mai utilizaţi indicatori sunt:

Indicator
Culoare
turnesol
roşu
metiloranj
roşu
fenolftaleină
incolor

 

2. Reacția cu metalele

6 HCl + 2 Al → 2 AlCl3+ 3 H2 Reacția are loc atât cu soluții concentrate, cât și cu soluții diluate de acid clorhidric
2 HCl + Fe → FeCl2+ H2
2 HCl + Zn → ZnCl2+ H2
HCl + Cu → nu reacționează Datorită reactivității scăzute a metalelor, acestea nu pot înlocui hidrogenul din HCl
HCl + Ag →nu reacționează
4 HCl + 2 Cu + O2 → 2 CuCl2+ 2 H2O  

 

3. Reacția cu bazele (reacția de neutralizare)

HCl + NaOH → NaCl + H2O  
2 HCl + Ca(OH)2 CaCl2+ 2 H2O  

 

4. Reacția cu oxizii bazici

2 HCl + CuO → CuCl2 + H2O  
6 HCl + Al2O3 2 AlCl3+ 3 H2O  

 

5. Reacția cu sărurile. Acidul clorhidric scoate din săruri acizii mai slabi

2 HCl + Na2CO3 → 2 NaCl + H2CO3 H2CO3H2O + CO2
2 HCl + FeS FeCl2+ H2S  

 

5. Reacția de recunoaștere. Ionul clorură (Cl-) poate fi identificat prin precipitare cu AgNO3:

HCl + AgNO3 HNO3 + AgCl↓ precipitat alb brânzos

 

6. Reacții în stare gazoasă.

HCl + NH3 NH4Cl clorură de amoniu (țipirig)
4 HCl + O22 Cl2↑+ 2 H2O  

 

Utilizări

• în organismul uman (ușurează digestia, are rol antiseptic și activează unele enzime);

• în laborator (recunoașterea carbonaților, obținerea acizilor, a hidrogenului sau a unor cloruri etc.);

• în industrie (obținerea Cl, decaparea Cu, industria medicamentelor, a coloranților etc.).