** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Acidul sulfuric (H2SO4)

 

Structură și compoziție

Acidul sulfuric este un oxiacid diprotic. Molecula sa este alcătuită din un atom de S, patru atomi de O și doi atomi de H legați prin legături covalente polare simple sau duble.

• Raport atomic: H : S : O = 2 : 1 : 4

• Raport de masă: H : S : O = 1 : 16 : 32

• Compoziția procentuală: 2,05 % H; 32,65 % S; 65,3 % O.

 

Stare naturală

Acidul sulfuric se găsește liber foarte puțin în glandele unor moluște.

Sub formă de compuși (sulfați): sulfatul de calciu (CaSO4•2H2O- gips) și sulfatul de magneziu (MgSO4•7H2O).

 

Metode de obținere

În industrie, H2SO4 se obține prin procedeul prin contact, care se desfășoară în trei etape:

a. Obținerea SO2

4 FeS2 + 11 O2 2 Fe2O3 + 8 SO2  

b. Oxidarea catalitică a SO2

2 SO2 + O2 2 SO3  

c. Absorbția SO3

SO3 + H2O → H2SO4  

 

Proprietăți fizice

• lichid uleios, incolor și inodor;

• mai greu decât apa (ρ=1,84 g/mL);

• foarte avid de apă (higroscopic);

• foarte solubil în apă.

ATENŢIE! Dizolvarea H2SO4 în apă este puternic exotermă. Pentru a evita eventualele accidente, la diluarea unei soluţii concentrate de acid sulfuric se toarnă soluţia de acid în apă și nu invers.

 

Proprietăți chimice

1. Acțiunea asupra indicatorilor.

În prezența acidului sulfuric culorile celor mai utilizaţi indicatori sunt:

Indicator
Culoare
turnesol
roşu
metiloranj
roşu
fenolftaleină
incolor

 

2. Reacția cu metalele

3 H2SO4 + 2 Al → 2 Al2(SO4)3 + 3 H2 Soluția de acid poate fi diluată sau concentrată
H2SO4 + Zn → ZnSO4+ H2 Soluție diluată de acid
2 H2SO4 + Zn → ZnSO4+ SO2↑ + 2 H2O Soluție concentrată de acid
H2SO4 + Fe → FeSO4+ H2 Soluție diluată de acid
H2SO4 + Fe → pasivare Soluție concentrată de acid
H2SO4 + Cu → nu reacționează Soluție diluată de acid
2 H2SO4 + Cu → CuSO4+ SO2↑ + 2 H2O Soluție concentrată de acid
2 H2SO4 + 2 Ag → Ag2SO4+ SO2↑ + 2 H2O Soluție concentrată de acid

 

Reacția acidului sulfuric cu metalelor situate imediat după hidrogen în seria reactivității (Cu, BI, Sb, Hg, Ag) decurge practic în două etape: reacția metalului cu acidul cu formare de oxid și apă, urmată de transformarea oxizilor în săruri:

H2SO4 + Cu → CuO + SO2↑ + H2O   (obținerea oxidului)
H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O   (obținerea sării)
2 H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2↑ + 2 H2O   (reacția globală)
H2SO4 + 2 Ag → Ag2O + SO2↑ + H2O   (obținerea oxidului)
H2SO4 + Ag2O → Ag2SO4 + H2O   (obținerea sării)
2 H2SO4 + 2 Ag → Ag2SO4+ SO2↑ + 2 H2O   (reacția globală)

 

3. Reacția cu bazele (reacția de neutralizare)

H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4+ 2 H2O  
H2SO4 + Ca(OH)2 CaSO4+ 2 H2O  

 

4. Reacția cu oxizii bazici

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O  
3 H2SO4 + Al2O3 Al2(SO4)3 + 3 H2O  

 

5. Reacția cu sărurile. Acidul sulfuric scoate din săruri acizii mai slabi, precum și acidul clorhidric, care este volatil

H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + H2CO3 (H2O + CO2↑) carbonați
H2SO4 + 2 KNO3 → K2SO4 + 2 HNO3 azotați
3 H2SO4 + Ca3(PO4)2 → 3 CaSO4 + 2 H3PO4 fosfați
H2SO4 + FeS FeSO4 + H2S sulfuri
H2SO4 + 2 NaCl → H2CO3 + 2 HCl cloruri

 

5. Reacția de recunoaștere. Ionul sulfat (SO42-) poate fi identificat prin precipitare sub formă de BaSO4:

H2SO4 + BaCl2 2 HCl + BaSO4 precipitat alb lăptos

 

6. Reacția cu nemetalele.

2 H2SO4 + C H2O + CO2↑+ 2 SO2 reacția cu carbonul
2 H2SO4 + S H2O + 3 SO2 reacția cu sulful

 

7. Deshidratarea substanțelor organice. Datorită caracterului higroscopic, acidul sulfuric este catalizator la deshidratarea zaharozei:

C12H22O11 12 C + 11 H2O  

 

Utilizări

• în agricultură (îngrășăminte cu P și N);

• în laborator (obținerea hidrogenului, HCl, HNO3, agent deshidratant etc.);

• în tehnică (acumulatoare cu Pb);

• în industrie (obținerea de mase plastice, explozivi, coloranți, hârtrie, rafinarea petrolului și a uleiurilor etc.).