** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Acizi - metode de obținere

 

♦ Hidracizii se pot obţine prin combinarea hidrogenului cu nemetalele:

 

H2 + Cl2 2 HCl acid clorhidric
H2 + S → H2S acid sulfhidric

 

Reacția oxizilor nemetalici cu apa:

Oxizii nemetalelor reacţionează cu apa cu formare de acizi în care nemetalul are aceeași valență ca și în oxid.

 

SO3 + H2O → H2SO4 acid sulfuric
N2O5 + H2O → 2 HNO3 acid azotic

 

Reacţia acizilor mai tari cu sărurile acizilor consideraţi:

Acizii tari scot din săruri acizii mai slabi. Mai pot fi scoși din sărurile lor acizii volatili.

 

2 HCl + CaCO3 CaCl2 + H2CO3 acidul carbonic rezultat se descompune
H2CO3 H2O + CO2  
H2SO4 + CuS CuSO4 + H2S↑