** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Baze - proprietăți chimice

 

1. Acţiunea asupra indicatorilor acido-bazici

La dizolvare în apă formează ioni hidroxid cu formula HO-. În prezenţa acestor ioni, indicatorii acido-bazici se colorează diferit.

În mediu bazic culorile celor mai utilizaţi indicatori sunt:

Indicator
Culoare
turnesol
albastru
metiloranj
galben
fenolftaleină
roşu-violet

 

2. Reacţia bazelor solubile cu oxizii nemetalici

Bazele solubile reacţionează cu oxizii nemetalici după schema generală:

bază + oxid acid → sare + apă

Exemple:

Ca(OH)2 + SO3 CaSO4 + H2O sulfat de calciu
2 NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O carbonat de sodiu

 

Observaţie: Metalul are în sare aceeaşi valenţă ca şi în bază!

 

3. Reacţia cu acizii (Reacţia de neutralizare)

Bazele reacţionează cu acizii după schema generală:

acid + bază → sare + apă

Exemple:

H2SO4 + Fe(OH)2 FeSO4 + 2 H2O sulfat de fier
HCl + NaOH NaCl + H2O clorură de sodiu

 

Observaţie: Metalul are în sare aceeaşi valenţă ca şi în bază!

 

4. Reacţia bazelor solubile cu unele săruri

Bazele solubile reacţionează cu sărurile solubile ale metalelor care formează baze insolubile după schema generală:

bază solubilă + sare1 → sare2 + bază insolubilă

Exemple:

2 NaOH + CuSO4 Na2SO4 + Cu(OH)2 hidroxid de cupru (II)

3 KOH + AlCl3 3 KCl + Al(OH)3

hidroxid de aluminiu

 

5. Reacţia de descompunere a unor baze

Multe baze insolubile şi unele baze solubile suferă reacţii de descompunere la încălzire, cu formare de oxizi:

Cu(OH)2 CuO + H2O↑

2 Al(OH)3 Al2O3 + 3 H2O↑

Ca(OH)2 CaO + H2O↑