** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Acizi - definiție și clasificare

 

♦ Definiţie

Acizii sunt compuşi anorganici formaţi dintr-un radical acid şi unul sau mai mulţi atomi de hidrogen.

Exemple: HCl, H2S, H2SO4, HNO3

 

Proprietatea generală a acizilor este aceea de a ceda ioni de hidrogen. Prin cedarea ionilor de hidrogen, acizii se transformă în radicali acizi.

 

♦ Formula generală a acizilor este HnA, unde n este valenţa radicalului acid A.


♦ Clasificare

a. După compoziţia lor, exprimată prin prezenţa sau absenţa atomilor de oxigen, acizii se împart în:

♦ Hidracizi - acizi care nu conţin atomi de oxigen, cum ar fi HBr, H2S etc.

♦ Oxoacizi - acizi care conţin în compoziţia lor atomi de oxigen, de exemplu: H2CO3, HNO2 etc.

 

b. După numărul atomilor de hidrogen din moleculă care pot fi cedaţi, acizii se pot clasifica în:

♦ Acizi monobazici (monoprotici) - care pot ceda un singur ion de hidrogen;

Exemple: HCl, HNO3

♦ Acizi dibazici (diprotici) - pot ceda doi ioni de hidrogen;

Exemple: H2S, H2CO3

♦ Acizi tribazici (triprotici) - au în molecula trei atomi de hidrogen.

Exemple: H3PO3, H3PO4

 

c. După tăria lor, acizii pot fi clasificați în: acizi tari și acizi slabi.

HF < HCl < HBr < HI
→crește tăria hidracidului →
H2CO3< H2S < H3PO4 < HNO3 < HCl < H2SO4 < HClO4
→crește tăria acidului →