** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Hidrogen - stare naturală, proprietăți fizice și utilizări

 

Starea naturală
 
Proprietăți fizice
 
Utilizări

Hidrogenul este cel mai răspândit element chimic din univers, fiind în același timp al treilea ca răspândire pe Terra, după oxigen și siliciu.

 

♦ În stare liberă

Hidrogenul molecular se găsește în cantități foarte mici în atmosferă, dar sub formă de plasmă intră în compoziția tuturor stelelor, unde prin reactii de fuziune cu heliul dau energia acestora.

 

♦ Sub formă de combinații

Hidrogenul intră în compoziția multor substanțe anorganice (apă, acizi, baze și săruri acide) și aproape în toate substanțele organice.

 

gaz incolor, inodor și insipid;

p.t. = -259,3 0C, p.f. = -252,8 0C;

mai ușor decât aerul (se culege în vase cu gura în jos);

cel mai ușor gaz;

ρ0 = 0,0892 g/L;

puțin solubil în apă;

are putere de difuziune mare, având moleculele foarte mici;

arde;

foarte greu lichefiabil.

 

♦ sinteza HCl, NH3 etc.;

♦ combustibil pentru rachete;

♦ agent reducător;

♦ sudura și tăierea metalelor (suflătorul oxihidric);

♦ hidrogenarea substanțelor organice (obținerea margarinei și a benzinelor sintetice);

♦ umplerea aerostatelor;

♦ obținerea unor metale;

♦ combustibil pentru celulele de combustie.