** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Hidrogenul - proprietăți chimice

 

În condiții standard, hidrogenul participă la puține reacții chimice. Dacă se folosesc diverse condiții de inițializare a reacțiilor (temperatură crescută, lumină, catalizatori etc.) reacțiile decurg mai ușor.

 

• Reacția cu nemetalele

2 H2 + O2 → 2 H2O

Obs. Amestecul de hidrogen și oxigen se aprinde cu explozie.

3 H2 + N2⇔ 2 NH3

Obs. Reacția de sinteză a amoniacului are loc la 450 0C și 200 atm., în prezența catalizatorilor, și este reversibilă.

H2 + S → H2S

acid sulfhidric
2 H2 + C → CH4 metan

H2 + Cl2 → 2 HCl

acid clorhidric

 

• Reacția cu metalele

Hidrogenul reacționează cu metalele alcaline și alcalino-pământoase, formând compuși ionici, numiți hidruri.

H2 + 2 Na → 2 NaH

hidrură de sodiu
H2 + 2 Li → 2 LiH hidrură de litiu

H2 + Ca → CaH2

hidrură de calciu

 

• Reacția cu oxizii

Hidrogenul poate reduce unele metale din compușii lor.

H2 + CuO → Cu + H2O

3 H2 + Fe2O3 → 2 Fe+ 3 H2O

 

Hidrogenul reacționează cu monoxidul de carbon formând metanol.

2 H2 + CO → CH3OH

 

• Reacția de adiție la compușii organici nesaturați

Hidrogenul este folosit pentru a transforma compușii organici nesaturați (cu legături duble sau triple) în compuși saturați (care conțin doar legături simple). Reacția este folosită la obținerea benzinelor sintetice și a margarinei.

 

H2 + CH2=CH2 (etenă) → CH3- CH3 (etan)