** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Clorul - proprietăți chimice

 

Clorul este al treilea nemetal ca reactivitate, după fluor și oxigen. Astfel, acesta participă la numeroase reacții de combinare și nu numai. Nu reacționează direct cu O2, N2 sau C.

 

• Reacția cu hidrogenul are loc la lumină sau la temperaturi de 400 - 450 0C, fiind folosită pentru obținerea HCl în industrie.

Cl2 + H2 → 2 HCl

 

• Reacția cu metalele

Clorul reacționează ușor cu metalele (cu excepția metalelor prețioase: Ag, Au, Pt) formând săruri ale metalelor cu valența maximă. Condițiile de reacție depind de reactivitatea metalului.

Cl2 + 2 Na → 2 NaCl

clorură de sodiu
Cl2 + Mg → MgCl2 clorură de magneziu
3 Cl2 + 2 Fe → 2 FeCl3 clorură de fier (III)

Cl2 + Cu → CuCl2

clorură de cupru (II)

 

• Reacția cu apa

La dizolvarea de clor în apă au loc două reacții succesive:

Cl2 + H2O → HCl + HClO

HClO → HCl + [O] (oxigen activ)

Deci se poate scrie:

Cl2 + H2O → 2 HCl + [O]

Oxigenul activ este cel care determină caracterul dezinfectant și decolorant al soluției de clor.

 

• Reacția de bazele alcaline

Cl2 + 2 NaOH→ NaCl + NaClO + H2O

NaClO → NaCl + [O]

 

•Alte reacții

♦ Clorul substituie bromul și iodul din săruri:

Cl2 + 2 NaBr → 2 NaCl + Br2

Cl2 + 2 KI → 2 KCl + I2

 

♦ Clorul substituie sulful din acid sulfhidric:

Cl2 + H2S → 2 HCl + S

 

♦ Clorul se combină cu CO formând fosgen (gaz toxic):

Cl2 + CO → COCl2