** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Cuprul - metode de obținere

 

Cuprul se poate obține prin procedee pirometalurgice sau hidrometalurgice.

 

a. Procedeele pirometalurgice au loc la temperaturi ridicate și se desfășoară în două etape:

oxidarea cuprului din compuși la CuO

CuS + 2 O2 → 2 CuO + SO2

tratarea CuO cu C, pentru reducerea Cu

CuO + CO → Cu + CO2

 

b. Procedeele hidrometalurgice au loc în soluție și presupun electroliza soluției de CuSO4, sau substituirea Cu din soluție cu Fe metalic.

electroliza soluției de CuSO4

CuSO4 ⇔ Cu2+ + SO42-

Cu2+ + 2 e-→ Cu (catod)

2 H2O ⇔ 2 H+ + 2 HO-

2 HO-→ H2O + ½ O2 + 2 e-(anod)

substituía cuprului din soluția de CuSO4

CuSO4 + Fe ⇔ Cu↓ + FeSO4