** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Aluminiul - metode de obținere

 

Aluminul se obșine prin electroliza topiturii de Al2O3. Pentru a scădea temperetura de topire a oxidului de aluminiu, acesta se amestecă cu criolit (Na3[AlF6]).

 

2 Al2O3→ 4 Al(catod) + 3 O2(anod)