** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Oxizi - definiție și clasificare

 

♦ Definiţie

Oxizii sunt compuşi binari ai oxigenului cu alte elemente chimice, metale sau nemetale.

Exemple: CaO, K2O, ZnO, SO2, SO3, CO

 

♦ Formula generală a oxizilor este E2On, unde n este valenţa elementului E.


♦ Clasificare

După compoziţia lor oxizii pot fi clasificaţi în două categorii:

a. Oxizi de metal sau oxizi bazici, care în reacție cu apa formează baze - exemple: CuO, Al2O3, FeO, Fe2O3;

b. Oxizi de nemetal sau oxizi acizi, care în reacție cu apa formează acizi - exemple: CO2, NO2, NO, SO3, SO2.