** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Sulfuri

 

1. Structura

♦ Sunt săruri neutre, cu formula generală Me2Sn ce conțin ionul divalent S2- sau săruri acide, cu formula generală Me(HS)n ce conțin ionul monovalent HS- provenite de la acidul sulfhidric (H2S).

♦ Sulfurile neutre sunt compuși binari ai sulfului cu metalele, cu excepția sulfurii de amoniu - (NH4)2S.

♦ Sunt compuși ionici cu excepția sulfurilor de fier (FeS) și de zinc (ZnS) care sunt compuși covalenți.

 

2. Stare naturală

♦ Se găsesc sub formă de zăcăminte: galena (PbS), blenda (ZnS), cinabru (HgS), covelina (CuS), pirita (FeS2), calcozina (Cu2S), calcopirita (CuFeS2).

 

3. Obținere

♦ Sinteza din elemente:

Hg + S → HgS sulfură de mercur
Fe + S → FeS sulfură de fier (II)

 

♦ Reacția acidului sulfhidric cu

⇒ metale

H2S + 2 Ag Ag2S + H2 reacția este utilizată la identificarea urmelor de acid sulfhidric

⇒ oxizii bazici

H2S + CuO CuS + H2O
H2S + PbO PbS + H2O

⇒ bazele

H2S + NaOH NaHS + H2O sulfură acidă de sodiu
NaHS + NaOH Na2S + H2O sulfură de sodiu

⇒ sărurile acizilor mai slabi (acetați)

H2S + (CH3COO)2Pb → PbS + 2 CH3COOH

 

♦ Sulfurile solubile reacționează cu săruri solubile ale metalelor care formează sulfuri insolubile, cu formarea sulfurilor insolubile corespunzătoare:

Na2S + Pb(NO3)22 NaNO3 + PbS sulfură de plumb - precipitat negru

 

♦ Reducerea sulfaților cu cărbune:

Na2SO4 + 2 C Na2S + 2 CO2  

 

4. Proprietăți fizice

♦ Sunt solide cristalizate, colorate: alb (ZnS, BaS), negru (Fes, CuS, PbS), portocaliu (Sb2S3), galben (CdS, As2S3), roz (MnS).

♦ Sunt solubile în apă sulfurile metalelor alcaline și alcalino-pământoase;

♦ Sunt insolubile în apă sulfurile metalelor grele;

 

5. Proprietăți chimice

♦ Reacționează cu acizii tari, cu degajare de acid sulfhidric.

Na2S + H2SO4 Na2SO4 + H2S  

 

♦ Reacția cu apa. Deoarece acidul sulfhidric este un acid slab, sulfurile solubile reacționează cu apa

Na2S + H2ONaHS + NaOH  

 

♦ Reacția de oxidare

CuS + 2 O2 CuSO4
2 Fe2S3 + 3 O2 → 2 Fe2O3+ 6 S
2 PbS + 3 O2 → 2 PbO + 2 SO2
2 ZnS + 3 O2 → 2 ZnO + 2 SO2
HgS + O2 → Hg + SO2

 

♦ Reacția cu apa oxigenată.

PbS + 4 H2O2 PbSO4+ 4 H2O  

 

♦ Sulfurile solubile reacționează cu săruri solubile ale metalelor care formează sulfuri insolubile, cu formarea sulfurilor insolubile corespunzătoare.

Na2S + Pb(NO3)22 NaNO3 + PbS sulfură de plumb - precipitat negru

Reacția este folosită pentru identificarea sulfurilor (a ionilor S2-).

 

6. Utilizări

♦ în laborator ca reactivi.

♦ în industria chimică ca intermediari pentru obținerea coloranților și a fungicidelor.