** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Oxizi - proprietăți chimice

 

Reacţii ale oxizilor metalici

 

Reacţia cu apa

Oxizii metalelor din grupele 1 şi 2 reacţionează cu apa cu formare de baze.

Aceşti oxizi se mai numesc şi oxizi bazici.

Na2O + H2O 2 NaOH hidroxid de sodiu
MgO + H2O Mg(OH)2 hidroxid de magneziu

 

Reacţia cu acizii

Unii oxizi metalici reacţionează cu acizii după schema generală:

oxid bazic + acid → sare + apă

CuO + 2 HCl CuCl2 + H2O  
MgO + H2SO4 MgSO4 + H2O  
Al2O3 + 6 HCl 2 AlCl3 + 3 H2O  

Oxizii metalici care reacţioneză şi cu apa şi cu acizii sunt considereaţi oxizi bazici, iar cei care reacţionează cu acizii dar nu reacţionează cu apa sunt consideraţi oxizi amfoteri.

 

Reacţia de descompunere

Unii oxizi se pot descompune la temperatură în metal şi oxigen sau oxid inferior şi oxigen:

2 HgO 2 Hg + O2  
4 CuO 2 Cu2O + O2  

 

Reacţii ale oxizilor nemetalici

 

Reacţia cu apa

Oxizii nemetalici reacţionează cu apa cu formare de oxoacizi.

Aceşti oxizi se mai numesc şi oxizi acizi.

CO2 + H2O H2CO3 acid carbonic
SO3 + H2O H2SO4 acid sulfuric
N2O5 + H2O 2 HNO3 acid azotic

 

Reacţia cu bazele solubile

Oxizii acizi pot reacţiona cu bazele solubile după schema generală:

oxid acid + bază → sare + apă

SO3 + Ca(OH)2 CaSO4 + H2O  
CO2 + 2 NaOH Na2CO3 + H2O  

 

Reacţia cu oxigenul

Oxizii nemetalelor cu valenţă inferioară se pot oxida la oxizi superiori prin reacţia cu oxigenul:

2 CO + O2 2 CO2  
2 NO + O2 2 NO2  
2 SO2 + O2 2 SO3  

 

Alte reacţii ale oxizilor

Reacţia cu agenţii reducători

Fe2O3+ 3 CO 2 Fe + 3 CO2 obținerea fierului în furnal
Fe2O3+ 2 Al 2 Fe + Al2O3 aluminotermia
2 CuO+ C 2 Cu + CO2 obținerea termometalurgică a cuprului
CO2+ C 2 CO