** Substanțe anorganice

SUBSTANTE ANORGANICE

Oxizi - metode de obținere

 

Reacţia de combinare a metalelor şi nemetalelor cu oxigenul

C + O2 → CO2 dioxid de carbon
2 C + O2 → 2 CO monoxid de carbon
2 Mg + O2 → 2 MgO oxid de magneziu
P4 + 5 O2 → P4O10 pentaoxid de fosfor
3 Fe + 2 O2 → Fe3O4 oxid fero-feric

 

Descompunerea unor compuşi (oxizi, acizi, baze, săruri)

4 CuO 2 Cu2O + O2 oxid de cupru (I)
H2CO3 → H2O + CO2 dioxid de carbon
Cu(OH)2 CuO + H2O↑ oxid de cupru (II)
CuCO3 CuO + CO2 oxid de cupru (II) și dioxid de carbon

 

Reacția oxizilor inferiori cu oxigenul

2 CO + O2 → 2 CO2 dioxid de carbon
2 SO2 + O2 → 2 SO3 trioxid de sulf